Přeskočit na obsah

Terminál Xfce

  Všechny věci, které se dají dělat v Xubuntu myší (oknový systém) dají se bez problémů provádět i v textovém režimu. K tomu slouží aplikace Terminál Xfce. I textový režim může vypadat moderně a neokoukaně a nejen toho lze docílit právě v nastavení.

  Obr. 1 - Obecné
  Obr. 1 – Obecné

  Na první záložce Obecné si jako první můžeme změnit výchozí titulek okna. Přednastaveno na Terminál. Dynamicky nastavitelný titulek zobrazuje v titulku okna pozici, v jakém adresáři se právě nacházíme. K tomu, jak vypadá záhlaví okna nám slouží rozbalovací seznam se čtyřmi položkami. Výsledek titulku okna si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.

  Obr. 2 - Titulek okna
  Obr. 2 – Titulek okna
  Obr. 3 - Titulek okna
  Obr. 3 – Titulek okna
  Obr. 4 - Titulek okna
  Obr. 4 – Titulek okna
  Obr. 5 - Titulek okna
  Obr. 5 – Titulek okna

  Spustit příkaz jako přihlašovací shell bude mít za následek spuštění terminálu s přihlašovacím rozhraním při otevření nových terminálů. Výběrem volby Aktualizovat záznamy utmp/wtmp při spuštění příkazu umožníte fungování příkazům, které používají záznamy utmp/wtmp např. write nebo wall. Utmp/wtmp jsou soubory, které sledují všechna přihlášení a odhlášení do systému.

  Volbou Spustit vlastní příkaz místo mého shellu donutíte terminál spustit váš vlastní příkaz. Výběrem volby Pracovní adresář se v nově otevřených terminálech použije vlastní pracovní adresář.

  Posun

  Posunovat při výstupu znamená, zda se obsah v okně posouvá na základě výstupu jednotlivých příkazů. Posunovat při stisku klávesy znamená co se bude dít s oknem, pokud výstup příkazu zabírá obsahově více než jedno okno. Můžete si zde určit, zda se posuvník nachází vpravo, vlevo nebo úplně vypnut. Dále si můžete navolit, kolik řádků v příkazu history si má terminál pamatovat, popřípadě, zda má být historie neomezená. Lze zde navolit tvar kurzoru, popřípadě jeho blikání. Automaticky zkopírovat výběr do schránky způsobí okamžité zkopírování toho, co jste si označili, aniž byste museli použít např. klávesovou zkratku Ctrl + Shift + C. Zobrazit dialogové okno pro nebezpečné vkládání vyvolá dialogové okno, které umožňuje upravit text, který je považován za nebezpečný.

  Záložka Drop-down se týká hlavně těch, kteří našli zalíbení práce v terminálu a přejí si mít k aplikaci rychlý a snadný přístup. Budeme se jí blíže věnovat v kapitole Nastavení – Drop-down Terminál.

  Jak již název napovídá, záložka Vzhled se věnuje celkovému vzhledu Terminál Xfce.

  Obr. 6 - Vzhled
  Obr. 6 – Vzhled

  První sekcí, kterou můžete nastavit, je písmo. Zaškrtnutím položky Použít systémové písmo nastavíte písmo, které používá operační systém. V opačném případě se zpřístupní tlačítko vedle této volby, kde si můžete vybrat z několika druhů písem a velikostí.

  Obr. 7 - Písmo terminálu
  Obr. 7 – Písmo terminálu

  Pokud si přejete v terminálu používat tučné písmo, zaškrtněte položku Povolit tučný text. Rozevírací nabídka Text bliká vám určuje, při kterých stavech text bliká v případě užití escape kódů „\e[5m“. Rozestup mezi písmeny a vzdálenost jednotlivých řádků od sebe nastavíte dvěma číselnými parametry u položky Vzdálenost buněk. Tlačítkem Obnovit nastavíte původní hodnoty.

  Pozadí terminálu

  Pozadí terminálu nemusí zůstat černé. Můžete si vybrat, zda upřednostníte vámi zvolený obrázek, který umístíte jako dlaždice, vystředěný, přizpůsobený či roztažený a navolíte jeho procentuální stínování nebo si zvolíte průhledné pozadí, kde si nastavíte procentuální průhlednost.

  Otevření nových oken. To jak se bude spouštět ovlivníte právě v tomto nastavení. První položkou Zobrazovat hlavní nabídku v nových oknech povolíte nebo zakážete zobrazení nabídky Soubor, Úpravy, Zobrazit, Terminál, Karty, Nápověda – horní nabídková lišta okna. Zobrazit panely nástrojů v nových oknech zobrazí nebo zakáže ikony zobrazené pod textovou nabídkou viz. Obr. 8.

  Obr. 8 - Panely nástrojů
  Obr. 8 – Panely nástrojů

  Třetí položkou Zobrazovat okraje kolem nových oken zapnete nebo vypnete zobrazení zavření okna, minimalizaci a maximalizaci okna a další položky viz. obrázek níže.

  Obr. 9 - Ovládání okna
  Obr. 9 – Ovládání okna

  Pokud budete v tomto případě chtít uzavřít terminál, použijte klávesovou zkratku Ctrl+D

  Výchozí nastavení geometrie terminálu je 80 sloupců a 24 řádků. Pokud si přejete zvětšit nebo zmenšit okno a aby se v této velikosti zobrazovalo vždy, změňte tyto údaje.

  Pokud nechcete mít na ploše otevřeno několik oken Terminálu, otevřete v jednom okně Terminálu několik karet. To provedete buď přes Soubor, Otevřít kartu nebo přes klávesovou zkratku Ctrl+Shift+T.

  Na záložce Barvy můžete plně přizpůsobit barevný vzhled Terminálu svým požadavkům.

  Položky na kartě Kompatibilita jsou vhodné měnit jen v případě nestandardního chování Terminálu u některých aplikací a operačních systémů.

  Pokročilé

  Poslední záložka Pokročilé zpřístupňuje další volby. Při dvojitém kliknutí považovat znaky napsané v zadávacím poli za části slov.

  Výchozí kódovaní znaku v terminálu je UTF-8, což se považuje za mezinárodní standard. Další tři zatrhávací políčka se vztahují ke klávesovým zkratkám. Můžete zde zakázat všechny klávesové zkratky k nabídce nebo zvlášť klávesu F10, která zprostředkovává přístup k nabídce, popřípadě F1 přístup k nápovědě.

  Poslední možností Ostatní vám zpřístupní nebo zakáže prostřední tlačítko myši, skrytí ukazatele myši, a další možnosti v Terminál Xfce.

  Obr. 10 - Pokročilé
  Obr. 10 – Pokročilé