Přeskočit na obsah

Správa napájení

  Ne vždy musí počítač běžet naprázdno a plýtvat tak drahocennou energií a zároveň ho nemusíte nutně vypínat, když víte, že za půl hodiny se k němu opět vrátíte. Na kartě Obecné v Správa napájení máte k dispozici několik možností nastavení. Můžete jednotlivým tlačítkům, která jsou k tomu určená, přiřadit funkce, které se mají vykonat při stisku těchto tlačítek.

  Obr. 1 - Správa napájení
  Obr. 1 – Správa napájení

  Na výběr máte několik možností, Žádná akce, Režim spánku, Vypnout a Zeptat se. Záleží na konkrétním tlačítku. Ti, kdo používají notebook, je zde další volba, kde nastavíte, co se bude dít s notebookem v případě, že se zavře víko notebooku. Pokud chcete oznamovat stav nebo zobrazit ikonu na liště v oznamovací oblasti, povolte jednotlivé parametry.

  Na další záložce Systém v sekci Úspora napájení systému můžete nastavit, po jak dlouhé době nečinnosti se aktivuje režim spánku a sice při napájení z akumulátoru (týká se notebooku) nebo při napájení ze sítě.

  Obr. 2 - Systém
  Obr. 2 – Systém

  Jestliže si nastavíte kritickou úroveň akumulátoru v procentech, při dosažení této hodnoty si můžete rovněž nastavit, co se bude s notebookem dít. Na výběr máte opět čtyři možnosti – Žádná akce, Režim spánku, Vypnout a Zeptat se. Poslední možností je volba uzamčení obrazovky při přechodu systému do režimu spánku.

  Na další záložce Displej nastavíte různé možnosti chování obrazovky při nečinnosti pokud je aktuálně napájena z akumulátoru nebo ze sítě.

  Obr. 3 - Displej
  Obr. 3 – Displej

  Na záložce Zařízení jsou zobrazeny informace o elektrické síti a baterii, pokud používáte notebook.

  Obr. 4 - Elektrická síť
  Obr. 4 – Elektrická síť
  Obr. 5 - Baterie
  Obr. 5 – Baterie