Přeskočit na obsah

Profily panelu

    Vzhled panelu (lišty) v Xubuntu můžete kdykoliv změnit a přizpůsobit si ho tak, aby vám k vaší práci sloužil co nejlépe. K tomuto účelu slouží v nastavení položka Profily panelu.

    Obr. 1 . Profily panelu
    Obr. 1 . Profily panelu

    V hlavním okně si můžete vybrat z několika přednastavených vzhledů. Po výběru konkrétního vzhledu ze seznamu tlačítkem s ozubenými koly nastavíte tento motiv. Po kliknutí se vás systém zeptá, zda chcete aplikovat toto nastavení, stávající nastavení bude ztraceno. Můžete zaškrtnout, že stávající nastavení zazálohujete, abyste se k němu v budoucnu mohli vrátit. Pokud se tak rozhodnete systém vás vyzve k zadání názvu nového nastavení panelu. Další tlačítko umožňuje uložení stávajícího vzhledu panelu. Totéž, co v předchozím kroku, ale bez aplikace nového vzhledu. Třetí tlačítko umožňuje odstranění vzhledu. Zbývající dvě tlačítka slouží k exportování a importování vzhledů.