Přeskočit na obsah

Profily barev

  Profily barev je sada dat, která charakterizují buď zařízení, jako je projektor, nebo prostor barev, jako je sRGB. Většina profilů barev bývá ve formátu ICC, což je malý soubor s koncovou souboru .icc nebo .icm. Profil barev může být vložen do obrázku, aby definoval rozsah gamutu pro data. Tím se zajistí, že uživatelé uvidí stejné barvy na různých zařízeních.

  Každé zařízení, které zpracovává barvy, by mělo mít svůj vlastní profil ICC, a je-li tomu tak, řekne systém, že má správu barev při zpracování od začátku do konce. Při takovém postupu zpracování máte jistotu, že nikde v jeho průběhu nedojde ke ztrátě nebo změně barev.

  V okně v levé části máte zobrazen jeden, popřípadě více monitorů které využíváte pro svoji činnost.

  Obr. 1 - Profily barev
  Obr. 1 – Profily barev

  Po kliknutí na tento monitor se přesuňte do pravé části okna, kde máte na výběr zvolit si potřebný profil barev tlačítkem označeným plus ve spodní části obrazovky. Zde si vyberte několik kompatibilních profilů používaných s monitory. Pokud chcete naimportovat již dříve stažený profil barev od výrobce své zobrazovací jednotky, máte k dispozici ve spodní části tohoto okna potřebné tlačítko, které toto umožňuje. Podporovaný soubor musí mít koncovku „ICC“.

  Obr. 2 - Přidání profilů
  Obr. 2 – Přidání profilů

  Poté stačí tento profil povolit.