Přeskočit na obsah

Klávesnice

  Pro změnu nastavení, klávesových zkratek a rozložení klávesnice použijte nastavení Klávesnice.

  Obr.1 - Klávesnice
  Obr.1 – Klávesnice

  Na první záložce Chování zatrhněte, zda chcete Obnovit stav přepínače numlock po spuštění (zda chcete, aby byla numerická klávesnice po spuštění zapnutá nebo vypnutá). Stisknutím klávesy a její trvalé držení způsobíte opakované vysílání své předdefinované hodnoty. Toto opakování můžete vypnout v sekci Nastavení psaní. Posuvným jezdcem můžete nastavit prodlevu v milisekundách po stisknutí klávesy a začátku opakování této klávesy. Druhým posuvným jezdcem nastavíte rychlost opakování stále stisknuté klávesy nebo-li frekvenci generování kódu klávesy při jejím trvalém stisknutí. V sekci Kurzor můžete povolit nebo zakázat blikání kurzoru a posuvným jezdcem nastavit rychlost blikání kurzoru v milisekundách. Ve vstupním poli s názvem Testovací oblast vyzkoušejte svá nastavení provedená výše.

  Klávesové zkratky aplikace

  Na druhé záložce Klávesové zkratky aplikace vidíte klávesové zkratky přiřazené k různým aplikacím. Tyto klávesové zkratky si můžete změnit, odebrat nebo přidat nové. Vše přes tlačítka umístěná pod oknem s klávesovými zkratkami.

  Obr.2 - Klávesnice
  Obr.2 – Klávesnice

  Rozložení může být použito podle výchozího nastavení systému nebo si můžete nastavit své volby na třetí záložce Rozložení. Pokud tuto volbu zrušíte, můžete si vybrat druh klávesnice, kterou chcete používat. Na výběr máte z nepřeberného množství klávesnic. V poli Rozložení klávesnice si můžete přidat či ubrat různá cizojazyčná rozložení. Pokud se chcete mezi jednotlivými rozloženími lehce přepínat, nastavte toto přepínání v rozbalovací nabídce Volba změny rozložení. Zde si můžete vybrat libovolnou vámi vyhovující klávesovou zkratku. Klávesa pro skládání má za následek to, že pokud si v rozevírací nabídce vyberete „spouštěcí klávesu“ (např. Caps Lock) pak jednoduše napíšete znaky jako € © ½ atd. Stiskněte klávesu „Caps Lock“ a rychle za sebou klávesu „E“ a klávesu „=“ a máte znak Euro €. Nebo „Caps Lock“ „o“ „c“ a máte znak Copyright ©. Nebo „Caps Lock“ „1“ „2“ a máte znak jedna polovina ½ atd.

  Obr.3 - Klávesnice
  Obr.3 – Klávesnice