Přeskočit na obsah

Jazyková podpora

  Pravděpodobně většina z vás dá přednost česky mluvícímu operačnímu systému. To lze nastavit v aplikaci Jazyková podpora. Pokud při instalaci zvolíte češtinu, nemusíte se o nic starat a systém na vás mluví česky. Jako druhý jazyk systém používá angličtinu. Pokud v systému existuje program, který není počeštěn, je zvolen domovský jazyk který určil programátor (programátoři, komunita atd.) zpravidla angličtina.

  Pokud se rozhodnete z nějakého důvodu změnit jazyk, či celé nastavení systému (formát hodin, data, měny), slouží k tomuto účelu ikona Jazyková podpora.

  Obr.1 - Jazyková podpora
  Obr.1 – Jazyková podpora

  Záložka Jazyk nám nabízí změnu jazyka, jakým se systémem komunikujete. První místo v nabídce určuje, který jazyk zvolíte pro komunikaci v systému jako výchozí a které použijete jako další. Pokud levým tlačítkem myši označíte jazyk English (Canada) a se stále stisknutým levým tlačítkem přesunete tento výběr před jazyk čeština, celý systém komunikuje tímto jazykem, poté česky pokud budete mít v systému ryze český program a nakonec anglicky. Pokud chcete komunikovat jen dvěma popřípadě jedním jazykem, přesuňte všechny nepotřebné za jazyk English. Vše co je za tímto jazykem je neaktivní.

  Pokud chcete toto nastavení, které jste provedli použít při startování a pro přihlašovací obrazovku, klikněte na tlačítko Uplatnit v rámci celého systému.

  Tlačítkem Přidat/odstranit jazyky… vložíte vámi zvolený jazyk, který se nenachází v horní nabídce jazyků. Stejným způsobem nepotřebný jazyk odeberete.

  Způsob rozložení klávesnice se hodí zejména pro jazyky, které vyžadují komplexní vstupní metody, než klasické mapování kláves. Tento způsob využijete především v japonštině, korejštině nebo vietnamštině.

  Záložka Místní formáty vám umožní nastavit i národní zvyklosti, které se používají v konkrétní zemi. Na obrázku vidíte, jak toto nastavení vypadá pro češtinu.

  Obr. 2 - Jazyková podpora
  Obr. 2 – Jazyková podpora

  Na dalším obrázku vidíte výsledek při zvolení angličtiny.

  Obr. 3 - Jazyková podpora
  Obr. 3 – Jazyková podpora

  Opět můžete toto nastavení uplatnit v rámci celého systému, tedy při startování a na přihlašovací obrazovce.