Přeskočit na obsah

Editor nabídky – MenuLibre

  Chtěli byste si upravit nabídku Whisker tak, jak by vyhovovala vám?

  V horní části okna Editor nabídky – MenuLibre se nachází řada ikon, každá z nich má svojí specifickou funkci. První zleva – zelené plus – umožňuje přidat tři položky. První položka Přidat spouštěč způsobí přidání spustitelného souboru jako například textový editor, hru, multimediální přehrávač atd. Pokud přidáte více spouštěčů stejného typu, je dobré je mít uložené v jednom adresáři, který vystihuje použití těchto spouštěčů. K tomu slouží druhá položka Přidat adresář. Třetí položkou Přidat oddělovač způsobí přidání vodorovné čáry.

  Obr. 1 - Editor nabídky – MenuLibre
  Obr. 1 – Editor nabídky – MenuLibre

  Adresář

  Zamodřete myší v levé části okna položku, za kterou chcete vytvořit adresář, klikněte na ikonku zelené plus a vyberte položku Přidat adresář. V pravé části okna se vytvoří Nový adresář

  Obr. 2 - Editor nabídky – MenuLibre
  Obr. 2 – Editor nabídky – MenuLibre

  Kliknutím na nápis Nový adresář přepíšete tento název na takový, kterým vystihnete spouštěče, které pod ním uložíte. Pod názvem se nachází malý popis, který může blíže specifikovat název složky. Kliknutím na čtverec vlevo vedle názvu změníte ikonu adresáře tím, že procházíte ikony které jsou již v systému nainstalovány nebo procházíte soubory, kde máte uloženy vlastní ikony. Poslední volba Nezobrazovat v nabídkách se hodí, pokud chcete mít adresář přístupný až když se nacházejí v adresáři všechny spouštěče.

  Spouštěč

  Přidat spouštěč způsobí opět přidání názvu spouštěče, bližšího popisu názvu spouštěče a možnosti vybrání ikony spouštěče. Kromě těchto tří věcí, které jsou totožné jako u adresáře jsou zde navíc položky jako např. Příkaz který je potřeba na spuštění konkrétního programu. Pracovní adresář je adresář, které některé programy vyžadují ke svému chodu.

  Obr. 3 - Editor nabídky – MenuLibre
  Obr. 3 – Editor nabídky – MenuLibre

  V možnostech jsou další nastavení spouštěče, například Spustit v terminálu. Jedná se o možnost spustit aplikaci v příkazové řádce, tedy v negrafickém režimu. Těchto programů jsou stovky. Jeden z nich například příkaz “top” zobrazuje informace o linuxovém systému, bežících procesech a systémových prostředcích, včetně CPU, RAM & swap a počtu právě běžících úkolů.

  Další položkou je Použít upozornění na spuštění. Pokud toto zaškrtnete, při spuštění programu se změní kurzor na zaneprázdněný, což se hodí zejména v případě, kdy se program spouští delší dobu.

  Nezobrazovat v nabídkách způsobí, že spouštěč nebude v kategorii zobrazen.

  Kategorie

  Pod položkou Kategorie se nachází okno, kam můžete přidávat název kategorie a popis kategorie. Spouštěč, který vytváříte se může nacházet v několika kategorií. Může být jak v kategorii Kancelář tak zároveň v kategorii Grafika.

  Pod položku Akce lze zapsat další parametry spuštění programu. Pokud budete spouštět textový editor, lze jako akci například přidat spuštění textového editoru s novým prázdným dokumentem.

  Položka Pokročilé skrývá další položky. Pod Obecným názvem zadejte popis programu, který chcete spustit – textový editor, tabulkový procesor, multimediální přehrávač atd. Položka Zkuste EXEC – cesta ke spustitelnému souboru s cílem určit, zda je program nainstalován. Položka Zobrazeno jen v – zde napište prostředí, které by měli zobrazovat tuto položklu. Možné hodnoty jsou: Budgie, Cinnamon, EDE, GNOME, KDE, LXDE, LXQT, MATE, Pantheon, Razor, ROX, TDE, Unity, XFCE, Old. U položky Není zobrazeno v napište prostředí, které by neměli zobrazovat tuto položklu. Možné hodnoty jsou: Budgie, Cinnamon, EDE, GNOME, KDE, LXDE, LXQT, MATE, Pantheon, Razor, ROX, TDE, Unity, XFCE, Old.

  Pod položkou Mime typy zadejte typy souborů, které podporují tuto aplikaci. Do položky Klíčová slova napište seznam klíčových slov, které nejlépe popisují tuto aplikaci. Můžete je použít k vyhledávání záznamů. Uvedení do provozu WM Class – pokud vyplníte, bude aplikace požadovat použití řetězce jako je WM class. Implementace – seznam rozhraní, která tato aplikace implementuje. Skrytý – pokud položku zaškrtnete, aplikace je skrytá. Aktivovatelný DBUS umožňuje programům zaregistrovat si služby, které budou nabízeny ostatním aplikacím. Rovněž jej mohou využívat klientské programy, aby zjistily, jaké služby jsou dostupné.

  Další položkou v horní řadě ikon vedle zeleného plus se nachází Uložit spouštěč. Vedle se nachází žlutá šipka doleva – Zpět, zelená šipka doprava – Opakovat, žlutá šipka na bílém podkladě – Vrátit změny, tři ozubená kola – Test Launcher – umožní otestovat spouštěč a koš k vymazání adresáře nebo spouštěče. Lupa umožňuje vyhledávání již vytvořených spouštěčů a adresářů.